Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku posiada duże doświadczenie w kształceniu klas mundurowych. Uczniowie realizują zajęcia z Edukacji Wojskowej w liczbie 180 godzin lekcyjnych w całym cyklu nauczania. Zdobywają w ten sposób zarówno wiedzę teoretyczna jak i praktyczną. Ta ostatnia możliwa jest dzięki atrakcyjnemu położeniu szkoły co umożliwia prowadzenie zajęć w terenie. W roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, utworzono Oddział Przygotowania Wojskowego.

     Zajęcia edukacji wojskowej prowadzone są przez ppor. służby czynnej WOT (magistra wychowania fizycznego, nauczyciela historii, instruktora samoobrony, boksu, techniki i taktyki interwencji, piłki nożnej, fitnesu siłowego, strzelectwa sportowego). Działamy przy wsparciu jednostek wojskowych o organizacji militarnych.

     W ramach przygotowania do służby mundurowej przez szkołę organizowane są średnio 3 poligony dobowe w roku szkolnym co daje dodatkowe 72 godziny szkolenia praktycznego w ramach, którego uczniowie nabywają będą umiejętności z między innymi zakresu: taktyki, terenoznawstwa, elementów SERE, strzelectwa, BLOS’u, działań inżynieryjnych, ratownictwa pola walki, przemieszczania się na polu walki, nawigacji, musztry i regulaminu wojskowego. Młodzież uczy się w ich trakcie patrolować, kamuflować, tworzyć fortyfikacje i robić zasadzki. Każde zajęcia kończą się „grą wojenną”. Zajęcia prowadzone są tak aby uczniowie uczyli się myśleć i rozumieć popełniane błędy. Raz do roku organizujemy kilkugodzinne zajęcia z wykorzystaniem paintballa w formie „gry wojennej”.

     Atrakcyjność zajęć zwiększa dodatkowe uczestnictwo w nich instruktorów, którzy na co dzień są żołnierzami zawodowymi.

Uczniowie uczestniczą w finansowanych przez szkołę zajęciach z samoobrony i technik interwencji i walki wręcz w oparciu o WWBK prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora.

Dodatkowo przy szkole działa klub sportowy MMA „Gladiator” w którym chętni kształcą się w mieszanych sztukach walki i samoobrony.

Szkolenie zdobyte na zajęciach sprawia, że nasi uczniowie i absolwenci z łatwością odnajdują się w służbach mundurowych. Wielu naszych uczniów już w trakcie nauki wstępuje do Wojsk Obrony terytorialnej.

W ramach kształcenia w klasie mundurowej organizujemy również 28-godzinny kurs edukacji policyjnej w zakres którego wchodzą zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Szkoła wyposażona jest w siłownię i salę gimnastyczną na której odbywają się również zajęcia z samoobrony. Szkoła posiada strzelnicę na broń pneumatyczną co zwiększa możliwości kształcenia o zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. 

Kształcimy uczniów w duchu patriotyzmu przez obchody ważnych świąt narodowych i kształcenie właściwych postaw obywatelskich (uczniowie klas mundurowych chętnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności). Zaszczepiamy w nich szacunek do munduru i symboli narodowych.

W szkolenie młodzieży wkładamy serce i dużo energii, a nasi uczniowie bez problemu odnajdują się w zawodowych służbach mundurowych.

 

Naszym uczniom proponujemy: