TEB Edukacja od roku szkolnego 2023/2024 rozpoczyna kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży 

Oferta obejmuje następujące profile :

klasa kosmetologiczna- przedmioty rozszerzone : biologia i język angielski, przedmiot dodatkowy : podstawy kosmetologii i wizażu

klasa kryminalistyczna- przedmioty rozszerzone : biologia i chemia  przedmiot dodatkowy ; wprowadzenie do kryminalistyki -planujemy