SZKOŁA Z TRADYCJAMI

            Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie istnieje nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Wraz z przybyciem do naszego miasta pierwszych repatriantów, wśród których były nauczycielki, pojawiał się pomysł zorganizowania szkolnictwa. Rekrutacja do Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Miejskiego w Świebodzinie trwała do 30 sierpnia 1945 roku. Początkowo lekcje rozpoczynały się o godzinie 14, klasy liczyły po 60 uczniów, a warunki nie były sprzyjające. Brakowało wody, ogrzewania, prądu oraz pomocy naukowych. Jednak determinacja młodzieży i nauczycieli spowodowała, że szkoła z czasem funkcjonowała coraz lepiej.

KLASY PROFILOWANE I OGÓLNE

       Dzisiaj kształcenie w świebodzińskim Liceum wygląda zupełnie inaczej. Do  egzaminu maturalnego i studiów przygotowujemy uczniów w klasach o profilach:

 Każdy uczeń, niezależnie od tego, do której klasy uczęszcza, samodzielnie planuje swoją ścieżkę edukacyjną, ponieważ to on decyduje o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Wybierając naszą szkołę, kandydat nie musi od razu decydować, które przedmioty będzie realizować na poziomie rozszerzonym. Od roku szkolnego 2022/2023  będziemy realizować eksperyment edukacyjny „Świadomie planuję swoją przyszłość”,  który umożliwi w pierwszym roku nauki poznać szkołę, nauczycieli i specyfikę nauczanych przedmiotów . Przedmioty rozszerzone uczeń wybierać będzie od klasy drugiej po odpowiednim przygotowaniu na zajęciach z doradztwa zawodowego.

 

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

            Oferujemy naszym uczniom możliwość nauki języków obcych w międzyoddziałowych grupach zróżnicowanych pod względem poziomu i umiejętności w zakresie posługiwania się wybranym językiem. Mamy grupy dla początkujących oraz zaawansowanych gdzie uczniowie na lekcjach w grupach międzyodziałowych przygotowywują się nie tylko do egzaminu maturalnego, ale także do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz matury międzynarodowej w języku angielskim. Nasi uczniowie do wyboru mają zajęcia z:

Język obcy na poziomie rozszerzonym jest realizowany już od klasy pierwszej.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I UZUPEŁNIAJĄCE

            Uczniom, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i realizować pasje proponujemy zajęcia dodatkowe. Humaniści odnajdą się na  zajeciach Kola teatralnego oraz Koła polonistycznego. Przyrodników zainteresują warsztaty Dotknij biologii lub Dzień chemiczny. Uczniowie klas dziennikarsko- prawniczych mają okazję uczestniczyć w cyklicznych warsztatach z profesjonalnymi dziennikarzami oraz prawnikami. A ścisłowcy pogłębią swoją wiedze na Kółku matematycznym oraz na zajęciach z Robotyki i programowania.  Dla sportowców mamy zajęcia w siłowni, rajdy rowerowe, wyjazdy na narty biegowe, łyżwy oraz kręgle. Do inicjatyw takich jak Szlachetna Paczka, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Bożonarodzeniowe kolędowanie, koncerty charytatywne zapraszamy tych, którym dobro innych szczególnie leży na sercu. Poza tym angażujemy naszych uczniów w olimpiady przedmiotowe, interdyscyplinarne i konkursy. Jeździmy na seminaria i wykłady na uczelnie wyższe, ale również zapraszamy pracowników naukowych na prelekcje do naszej szkoły.