Kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym przewidują klasy z przedmiotami o rozszerzonym programie nauczania i przedmiotami uzupełniającymi w klasie:

IA - politechniczna (informatyka, fizyka),                       

IB - europejska (wiedza o społeczenstwie, geografia), 

IC - językowa (j. angielski, j. niemiecki),

ID - medyczna (biologia, chemia),

1E - prawnicza (j. polski, historia).

Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym prowadzone jest w grupach miedzyoddziałowych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: j. niemiecki, matematyka, j. polski  (jako j. obcy), biologia lub fizyka lub chemia i historia lub geografia lub psychologia lub sztuka. Oprócz zajęć lekcyjnych nauka odbywa się przez praktykę, tj.: organizację zajęć terenowych z geografii, zajęć biologicznych w Plastinarium Guben, Oceanarium i Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie,warsztatów chemicznych ,,Chemia w małej skali'', warsztatów matematycznych na uczelniach wyższych, udziału uczniów w wykładach językowych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Udziału Uczniów w projektach międzynarodowych, kulturalnych, artystycznych, np: 1) Buildung Briges - projektu polsko-niemiecko-izraelskiego, w ramach którego uczniowie niemieccy, izraelscy oraz polscy z ZSL, spotykają się ze sobą w Izraelu, Niemczech i w Polsce i spędzają wspólnie czas - nieprzerwanie od 2006 r.; 2) ,,Planety'', Rytuały - Rytm zycia'', ,,Obrazki z wystawy'' - muzyczno-taneczne projekty edukacyjne z Brandenburską Orkiestrą Państwową we Frankfurcie nad Odrą, kończące się przedstawieniami w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą; 3) Festiwal Nowej Sztuki LABIRYNT - rokrocznie od 2010 r., 4) Brandenburskie Dni Kultury Młodzieżowej Blossin - polsko-niemiecko-litewski festiwal i spotkanie młodziezy oraz udział w wielu warsztatch artystycznych; 5) Młodzieżowa Redakcja Radia Słubfurt - projekt polsko-niemiecki; 6) Festiwal Książki Ilustrowanej - spotkania i warsztaty z wydawcami i ilustratarami ksiażek.

Szkoła oferuje szeroki zakres dodatkowych zajęć przygotowujacych do matury.

W szkole funkcjonuje koło teatralne ,,Drewniane pudełko zwane wyobraźnia'', którego występy oglądane są nie tylko w szkole, ale również w mieście, gminie czy w powiecie. Uczniom umożliwia się uczestnictwo w grach zespołowych w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoła szczyci się przynależnością do Klubu Herbertowskich Szkół, w ramach którego rokrocznie obdywaja się spotkania reprezentacji wszystkich zrzeszonych w nim szkóŁ z całej Polski, a także z zagranicy.