Kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym przewidują klasy z przedmiotami o rozszerzonym programie nauczania i przedmiotami uzupełniającymi w klasie IA - politechniczna (matematyka, informatyka, j. angielski lub matematyka, geografia, j. angielski)                          IB - europejska (wiedza o społeczenstwie, geografia, j. angielski), w klasie IC - językowa (j. angielski, j. niemiecki) i ID -medyczna (biologia, chemia , j. angielski). 1 E - prawnicza (j. polski, historia). Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym prowadzone jest w grupach miedzyoddziałowych. Szkoła prowadzi nabór do klasy IX Gimanzjum we Frankfurcie, w którym realizowane przedmioty w azkresie rozszerzonym to: j. niemiecki, matematyka,j. polski (jako j. obcy), i biologia lub fizyka lub chemia i historia lub geografia lub psychologia lub sztuka. 

Szkoła uczestniczy w Szkolnym Projekcie Polsko-Niemieckim, w ramach ktorego uczniowie uczą sie w Gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą od klasy IX do klasy maturalnej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: j. niemiecki, matematyka, j. polski  (jako j. obcy), biologia lub fizyka lub chemia i historia lub geografia lub psychologia lub sztuka. Oprócz zajęć lekcyjnych nauka odbywa się przez praktykę, tj.: organizację zajęć terenowychz geografii, zajęć biologicznych w Plastinarium Guben, Oceanarium i Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie,warsztatów chemicznych ,,Chemia w małej skali'', warsztatów matematycznych na uczelniach wyższych, udziału uczniów w wykładach językowych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Udziału Uczniów w projektach międzynarodowych, kulturalnych, artystycznych, np: 1) Buildung Briges - projektu polsko-niemiecko-izraelskiego, w ramach którego uczniowie niemieccy, izraelscy oraz polscy z ZSL, spotykają się ze sobą w Izraelu, Niemczech i w Polsce i spędzają wspólnie czas - nieprzerwanie od 2006 r.; 2) ,,Planety'', Rytuały - Rytm zycia'', ,,Obrazki z wystawy'' - muzyczno-taneczne projekty edukacyjne z Brandenburską Orkiestrą Państwową we Frankfurcie nad Odrą, kończące się przedstawieniami w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą; 3) Festiwal Nowej Sztuki LABIRYNT - rokrocznie od 2010 r., 4) Brandenburskie Dni Kultury Młodzieżowej Blossin - polsko-niemiecko-litewski festiwal i spotkanie młodziezy oraz udział w wielu warsztatch artystycznych; 5) Młodzieżowa Redakcja Radia Słubfurt - projekt polsko-niemiecki; 6) Festiwal Książki Ilustrowanej - spotkania i warsztaty z wydawcami i ilustratarami ksiażek.

Szkoła oferuje szeroki zakres dodatkowych zajęć przygotowujacych do matury.

W szkole funkcjonuje koło teatralne ,,Drewniane pudełko zwane wyobraźnia'', którego występy oglądane są nie tylko w szkole, ale również w mieście, gminie czy w powiecie. Uczniom umozliwia się uczestnictwo w grach zespołowych w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoła szczyci się przynależnością do Klubu Herbertowskich Szkół , w ramach którego rokrocznie obdywaja się spotkania reprezentacji wszystkich zrzeszonych w nim szkól z całej Polski, a także z zagranicy.