Kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym przewidują klasy z przedmiotami o rozszerzonym programie nauczania i przedmiotami uzupełniającymi w klasie IA - politechniczna i europejska (matematyka, informatyka, j. angielski lub wiedza o społeczenstwie, geografia, j. angielski), w klasie IB - językowa i medyczna (j. polski, j. angielski, język niemiecki lub biologia, chemia , j. angielski) . 

Szkoła uczestniczy w  szkolnym projekcie polsko- niemieckim , w ramach ktorego uczniowie uczą sie w Gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą w klasie IX. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: j. niemiecki, matematyka, j. polski ( jako j. obcy) biologia lub fizyka lub chemia i historia lub geografia lub psychologia lub sztuka. 

Szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ogólnokształcących, j. obcych, sportowych i kólko teatralne. Ponadto realizuje wiele projektów szkolnych.