Szkoła zapewnia:

- bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T (kat. B w ramach realizowanych projektów),

nieodpłatne podręczniki dla uczniów klas I (przy średniej ocen min. 4,0 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum),

- internat (opłata tylko za wyżywienie),

- bogato wyposażona biblioteka (lektury, książki specjalistyczne, podręczniki, literatura popularna) i czytelnia,

- zaplecze sportowo-rekreacyjne (nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna),

- bogato wyposażona baza dydaktyczna (pracownie zawodowe, park maszynowy),

- udział w kursach dających dodatkowe kwalifikacje (kurs kombajnisty, kurs, brukarza,
kurs baristy),

- zajęcia pozalekcyjne, udział w konkursach i olimpiadach zawodowych,

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadzającym egzaminy zawodowe
dla wszystkich kształconych zawodów oraz realizuje projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych: - RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej,

- RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Posiadamy certyfikaty: Bezpieczna Szkoła, Szkoła z Klasą, Przyjazna Szkoła i certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.