„WYBIERZ I OTWÓRZ SWOJĄ DROGĘ W ŚWIAT”

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika ma do zaproponowania ofertę edukacyjną ściśle związaną z lokalnym rynkiem pracy. Placówka ma spore doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zdobycia wykształcenia ogólnego i osiągnięcia określonych kwalifikacji zawodowych. W roku szkolnym 2023/2024 będziemy kształcić młodzież na kierunkach:

Dzień otwarty odbędzie się 19.04.2023 roku w godzinach 9-15.

Wszyscy uczniowie mają mozliwość wzięcia udziału w innowacji Wojskowe Klasy Mundurowe.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań wojskowych oraz sprawności sportowej uczniów.Instruktorami są doświadczeni specjaliści, zawodowi wojskowi z lubuskich jednostek. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom
w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej.

W klasach starszych kontynuowany jest program  „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Partnerami w Programie są wybrane jednostki wojskowe na terenie województwa lubuskiego. 

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie warsztatowe, wyposażone w najnowocześniejsze obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC). Jest to także ośrodek egzaminacyjny dla uczniów w zawodzie technik mechanik.

Jako jedyna szkoła w Zielonej Górze realizujemy kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Zajęcia praktyczne dla tego zawodu będą realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i bazy Aeroklubu Ziemii Lubuskiej. Wybrani uczniowie naszej szkoły uczestniczą w kursie pilotażu samolotowego zakończonym zdobyciem licencji pilota turystycznego  PPL (A).

Szkoła kształci w zawodach na poziomie technikum:

1. Technik logistyk - zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzeniem dokumentacji magazynowej, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów spedycyjnych. Absolwent znajdzie prace w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach, w firmach spedycyjnych, centrach dystrybucji, w urzędach i służbach mundurowych.

2. Technik mechanik - potrafi projektować komputerwo (CAD), obsługiwać obrabiarki skrawające, programować obrabiarki CNC, prowadzić kontrolę jakości, obsługiwać układy pneumatyczne i hydrauliczne, montować i naprawiać maszyny i urządzenia, korzystać z technologii druku 3D. Absolwent może pracować jako operator i programista obrabiarek sterowanych numerycznie, w Dziale Konstrukcyjnym i Technologicznym lub w Dziale Utrzymania Ruchu. 

3. Technik elektryk - zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego. 

4. Technik mechanik lotniczy - absolwent przygotowany będzie przede wszystkim do rozwiązywania problemów technicznych, remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych statków powietrznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują go do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

5. Technik automatyk -  montuje, uruchamia i obsługuje zautomatyzowane urządzenia i instalacje. Przeprowadza przeglądy techniczne, diagnozuje usterki i awarie, dba o konserwację maszyn, dokonuje napraw i remontów. Bierze udział w testowaniu rozwiązań prototypowych oraz jest odpowiedzialny za kontrolę technicznych aspektów produkcji urządzeń i układów automatyki.

Dodatkowe informacje:

- egzaminy zawodowe odbywają się w naszej szkole, gdyż posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego w prowadzonych kwalifikacjach zawodowych,

- wybrane zajęcia dla uczniów klas o profilu technik mechanik lotniczy odbywają się w pracowniach Uniwersytetu Zielonogórskiego,

- stypendia i oferty pracy od firm dla najlepszych uczniów,

- dla najlepszych uczniów kurs pilotażu do licencji PPL(A) na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- dla uczniów technik mechanik lotniczy praktyki w nowoczesnej stacji obsługowej na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- wspólne działanie uczniów w określonych zadaniach społecznych,

- doświadczenie i współpraca nauczycieli zapewniająca wysoki poziom kształcenia,

- realizacja współpracy międzynarodowej,

- realizacja programu rozszerzonej nauki języka obcego, matematyki, geografii, fizyki,

- bezpieczna szkoła objęta monitoringiem,

- Internet bezprzewodowy dla uczniów,

- świetlica, sklepik,

- biblioteka i czytelnia doposażona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mogą rozwijać swoje pasje w wielu kołach zainteresowań:

Partnerzy placówki:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej,  Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.,Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ekoenergetyka- Polska S.A., LFC Sp. z o.o, Falubaz Polska S.A. S.K.A., Lumel S.A., Novita, LUG, EXALO, PGNiG, PSGAZ, 5 Kresowy Batalion Saperów, 5 Lubuski Pułk Artylerii, WKU, Uniwersytet Zielonogórski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, INTERCARS.