Szkoła kształci w systemie 5-letnim w zawodzie technik leśnik. Warunkiem uzyskania tytułu technika leśnika jest zdobycie kwalifikacji LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi. Szkoła uruchomi 2 oddziały w roku szkolnym 2023/2024.

Uczniowie mają możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami technicznymi z zakresu gospodarki leśnej uczestnicząc w obozach naukowych w Portugalii i Włoszech. Wyjazdy uczniów każdorazowo  wspierane są przez SG Lasy Państwowe  i RDLP w Szczecinie. Na kanwie tych działań powstały dwa filmy dokumentalne, które zdobyły międzynarodowe uznanie. Zachęcamy do ich obejrzenia: https://youtube.com/worldpeacelab . W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu uczniowie mają również możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konferencjach naukowych prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich, jak i gości z całej Europy. Konferencje są organizowanych na terenie naszej szkoły.

Szkoła daje uczniom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Jest to możliwe dzięki m.in. wsparciu PG Lasy Państwowe oraz wielu projektom unijnym realizowanym w szkole. Dodatkowe kwalifikacje:

1. Instruktor Drwala.

2. Operator pilarki spalinowej.

3. Operator Żurawi przenośnych (HDS) kat.II ż.

4. Szkolenie w zakresie obsługi harvestera i forwardera.

5. Prawo jazdy kat. T.

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

7. Uprawnienia łowieckie.

8. Kurs brakarski.

9. Kurs arborystyczny.

10. Doradztwo zawodowe.

       Nieodłącznym elementem edukacji w Technikum leśnym są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Zajęcia praktyczne to lekcje terenowe (6 godzin tygodniowo) odbywające się w klasach drugich i trzecich. Praktyki zawodowe (8 tygodni) organizowane i prowadzone są przez Nadleśnictwo Rzepin. Zajęcia w terenie podnoszą poziom umiejętności zawodowych i pozwalają uczniom lepiej zrozumić zawód leśnika.

    Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Koło Miłośników Lasu, Koło Teatralne, Koło wokalno-instrumentalne, Koło Sygnalistów i Tradycji  Łowieckich, Koło Entymologii Leśnej, Koło Ornitologiczne, Koło  Pszczelarskie, Koło wolontariatu, Koło strzeleckie. Ponadto uczniowie regularnie uczestniczaąw zajęciach sekcji sportowych: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki ręcznej, piłki nożnej - współpraca z klubem MKS "STEINPOL-ILANKA", tenisa stołowego, judo, boksu, cherleaders. Mają możliwość korzystania przez uczniów z: nowoczesnej strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali multimedialnej, Internetu, biblioteki, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego.

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej nasi  ucziowie mają możliwość zdobywania nowych umiejetności i rozwijania swoich pasji i zainteresowań .