Szkoła kształci w systemie 5-letnim w zawodzie technik leśnik. Warunkiem uzyskania tytułu technika leśnika jest zdobycie kwalifikacji LES.02 -Gospodarowanie zasobami leśnymi. Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych oraz wysoka zdawalność egzaminów maturalnych  sprawiają,że nasza szkoła od lat znajduje się w czołówce szkół. 

Uczniowie rozpoczynający naukę wybierają specjalizację pomiędzy biologią, a geografią , językiem niemieckim i językiem angielskim.

Uczniowie mają możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami technicznymi z zakresu gospodarki leśnej uczestnicząc w obozach naukowych w Portugalii i Włoszech. Wyjazdy uczniów każdorazowo  wspierane są przez SG Lasy Państwowe  i RDLP w Szczecinie. Na kanwie tych działań powstały dwa filmy dokumentalne, które zdobyły międzynarodowe uznanie. Zachęcamy do ich obejrzenia: https://youtube.com/worldpeacelab

Szkoła daje uczniom możliwość uzyzkania dodatkowych kwalifikacji. Jest to mozliwe dzięki m.in. wsparciu PG Lasy Państwowe oraz wielu projektom unijnym realizowanym w szkole

1. Instruktor Drwala.

2. Operator pilarki spalinowej.

3. Operator Żurawi przenośnych(HDS) kat.II ż.

4. Szkolenie w zakresie obsługi harvestera i forwardera.

5. Prawo jazdy kat. T.

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

7. Uprawnienia łowieckie.

8. Kurs brakarski.

9. Kurs arborystyczny.

10. Doradztwo zawodowe.

       Nieodłącznym elementem edukacji w Technikum leśnym są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Zajęcia praktyczne to lekcje terenowe ( 6 godzin tygodniowo) odbywające się w klasach drugich i trzecich. Praktykiki zawodowe ( 8 tygodni) organizowane i prowadzone są przez Nadleśnictwo Rzepin. Zajęcia w terenie podnoszą poziom umiejętności zawodowych i pozwalają uczniom lepiej zrozumić zawód leśnika.

    Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Koło Miłośników Lasu, Koło Teatralne, Koło wokalno- instrumentalne, Koło Sygnalistów i Tradycji  Łowieckich, Koło Entymologii leśnej, Koło Ornitologiczne , Koło  Pszczelarskie , Koło wolontariatu, Koło strzeleckie. ponad to uczniowie regularnie uczestnicza w zajęciach sekcji sportowych: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki ręcznej, piłki nożnej - współpraca z klubem MKS "STEINPOL-ILANKA", tenisa stołowego, judo, boksu, cherleaders. Mają możliwość korzystania przez uczniów z: nowoczesnej strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali multimedialnej, Internetu, biblioteki, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego.

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej nasi  ucziowie mają możliwośc zdobywania nowych umiejetności i rozwijania swoich pasji i zainteresowań .