I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie to nowoczesna szkoła niemal z osiemdziesięcioletnimi tradycjami. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w latach 2017-2018 przeprowadzono głęboką modernizację budynku głównego szkoły oraz przebudowę pomieszczeń sanitarnych, a w 2020 oddano do użytku nowoczesne boisko sportowe.

Szkoła dba nie tylko o rozwój infrastruktury, ale posiada też bogatą bazę dydaktyczną, m. in.:

W 2020 r. wybudowane zostało nowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną, w skład której wchodzi bieżnia okrężna, bieżnia prosta, rzutnia do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal.

W 2023 r. szkoła zawarła umowę patronacką z Akademią Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Uczelnia reprezentowana przez Rektora dr. Janusza Połę, prof.  ANS objęła patronatem klasy o profilu: biologiczno-chemicznym, STEAM oraz politechnicznym.

AKADEMICKIE KLASY PATRONACKIE pozwalają na podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy zawodowego poprzez umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań, podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania wiedzy, a także wszechstronny rozwój intelektualny.

W ramach sformalizowanej współpracy z wyższymi uczelniami proponuje się młodzieży udział w szeregu wykładów prowadzonych przez kadrę akademicką.

Uczniowie realizujący swoje pasje dziennikarskie, muzyczne, historyczne oraz sportowe, mają udostępnione sale do ćwiczeń. Szkoła uczestniczyła w Programie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, a obecnie ERASMUS+ oraz innych unijnych programach.

Ponadto, szkoła realizuje projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, w którym uczniowie klas politechnicznych oraz klasy STEAM uczestniczą w zajęciach kółka informatycznego i zgłębiają tajniki programowania w języku Python.

Maturzyści osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz stuprocentową zdawalność, a finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów uzyskują zwolnienia z egzaminów maturalnych i indeksy wyższych uczelni.

Szkoła w szczególny sposób otacza opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizując dla nich zajęcia dodatkowe wspierające proces kształcenia. Z myślą o tych uczniach w budynku głównym swoje miejsce znalazła mobilna strefa ciszy. Opieką psychologiczno-pedagogiczną objęci zostają wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, potrzebujący wsparcia nauczycieli specjalistów – pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa.

Szkoła przychylnie patrzy na inicjatywy uczniowskie, o czym świadczą aktywne działania Samorządu Uczniowskiego. M.in. z inicjatywy uczniów na terenie liceum powstało wiele stref relaksu oraz kącik szachowy i do gry w piłkarzyki.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy kandydatom utworzenie kierunków:

Klasa politechniczna – j. polski, matematyka, informatyka, fizyka

Klasa STEAM – j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Klasa humanistyczna – j. polski, matematyka, historia, j. angielski

Klasa dwujęzyczna językowa - j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Klasa biznesowo-językowa - j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Klasa biologiczno-chemiczna - j. polski, matematyka, biologia, j. angielski

 

Szkoła prowadzi szereg zajęć rozwijających uzdolnienia, poszerzających oraz rozbudzających pasje i zainteresowania młodzieży:

  1. Dziennikarstwo
  2. Fotografia i film
  3. Telewizja „Zan TV”
  4. Zajęcia sportowe - siatkówka
  5. Klub miłośników historii – koło olimpijskie
  6. Projektowanie 3D