Opis I Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu

Utworzone po zakończeniu działań wojennych Gimnazjum i Liceum w Międzyrzeczu było pierwszą szkołą tego typu, jaka rozpoczęła kształcenie młodzieży na środkowym Nadodrzu. Naukę rozpoczęto 22 października 1945 r. W maju 1950 r. przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny. Do dnia dzisiejszego szkołę ukończyło 3295 absolwentów.

Staraniem Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego pozyskano środki  z EFS i w grudniu 2009 ukończono remont szkoły. W ramach prac budowlanych wykonano wymianę pokrycia dachowego, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, termomodernizację i malowanie zewnętrzne budynku. Prace budowlane wykonano z zachowaniem i odtworzeniem historycznych detali  - budynek wzniesiony w 1914 r., odzyskał stan pierwotny.

  Od pięciu lat w szkole prowadzona jest innowacja pedagogiczna dotycząca organizacji nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym oparta na systemie grup międzyoddziałowych  (z języków obcych – od klasy pierwszej, z pozostałych przedmiotów maturalnych w klasie trzeciej). 

  Dla naszych nowych uczniów otwieramy cztery klasy: