Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu jest wiodącą szkołą w powiecie międzyrzeckim i równocześnie jedną z najlepszych szkół w województwie lubuskim. To placówka edukacyjna dobrze doposażona w środki dydaktyczne.

Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mają możliwość realizacji indywidualnych programów nauczania. 

Liceum Ogólnokształcące jest jedyną szkołą w województwie lubuskim objętą patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy z Wydziałem Biologii, Wydziałem Historycznym, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych zarówno na terenie uczelni, jak i szkoły. W  roku szkolnym 2020/2021 odbyły się warsztaty i wykłady „Powtórka przed maturą…” Szkoła uczestniczy w projektach, m.in. w trzyletnim projekcie uniwersytetu pt. „Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM”
(warsztaty, wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoria z pracownikami naukowymi UAM w Poznaniu); w projekcie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zajęcia sportowe – jedna sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy).

Szkoła współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzeczu, Powiatowym Urzędem Pracy, Aresztem Śledczym w Międzyrzeczu, Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu, Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu.

Odbywają się spotkania uczniów z przedstawicielami wyższych uczelni.

Wyniki, jakie uczniowie szkoły osiągają na egzaminach zewnętrznych, jak i działania podejmowane w czasie nauki, doceniane są przez uczelnie w Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Warszawie, na które nasi absolwenci się dostają według wcześniej obranej ścieżki edukacyjnej.

 

W rankingu „Perspektyw” „Licea 2021”, wskazującym najlepsze licea ogólnokształcące w kraju i w poszczególnych województwach, nasze liceum zostało sklasyfikowane na dziesiątym miejscu w województwie lubuskim i wyróżnione brązową tarczą. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo używać honorowego tytułu „Brązowej Szkoły 2021".

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat czwarty raz jesteśmy w pierwszej „dziesiątce”.