Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Marcinkowskiego 26

66 – 300 Międzyrzecz

Nauka w szkole odbywa się w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:

TECHNIKUM  Nr 2 im. generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

cztery lata nauki

technik budownictwa

technik informatyk

technik logistyk

technik logistyk o profilu wojskowym

technik spedytor

technik spedytor o profilu wojskowym

Ukończenie Technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Absolwent uzyskuje tytuł technika po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.