Szkoła oferuje zawody:

- technik logistyk,

- technik logistyk - klasa mundurowa (OPW),

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła posiada halę sportową, oferuje wachlarz zajęć sportowych oraz nowoczesną bazę dydaktyczną.