I Liceum Ogólnokształcące im.E.Dembowskiego w Zielonej Górze od wielu lat jest najlepszą szkołą olimpijską w mieście i znajduje się w grupie najlepszych szkół w kraju. Od 1990 roku należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego jedynie 30 szkół w Polsce.

Od początku istnienia Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowywanego  przez redakcje       " Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" I LO zajmuje w nim czołowe  miejsca  i jest sklasyfikowane wśród najlepszych szkół w Polsce.

Uczniowie I LO uzyskują z większości przedmiotów najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym w naszym mieście, a zdobyta przez nich liczba punktów umożliwia im kontynuację nauki na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Tradycją naszej szkoły są obozy integracyjne dla uczniów klas I organizowane na początku roku szkolnego nad morzem. Dużą popularnością cieszą się również obozy naukowe dla olimpijczyków.
Przywiązujemy dużą wagę do pracy z uczniem zdolnym, ale również mamy bogatą ofertę zajęć wyrównawczych. Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą".
I LO stwarza także warunki rozwijania zainteresowań i pasji artystycznych i sportowych w ramach kół oraz zajęć pozalekcyjnych.

Nasi uczniowie objeci są opieką pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz pielęgniarską. Mogą korzystać z pomocy Szkolnego Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego.

Poznaj atuty naszej szkoły !

1. Najlepsze publiczne liceum w Zielonej Górze.

2. Od wielu lat w rankingach wsród 100 najlepszych liceów w Polsce.

3. Największa liczba laureatów i finalistów w województwie lubuskim.

4.Od wielu lat nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze wyniki egzaminów maturalnych.

5. Tytuł Najlepszej Szkoly Przedsiębiorczości.

6. Certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

7. Od wielu lat zajmujemy II lub I miejsce w zawodach sportowych.

8. Niezależnie od klasy - ksztaltowanie własnej ścieżki edukacyjnej (rozszerzenie) w zespołach międzyklasowych.

9. Nauka języków obcych w systemie lektoratowym (międzyklasowe grupy - w zalezności od stopnia zaawansowania).

10. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

11. Szkoła umożliwia podjęcie studiów na najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą.

12. Szkoła polożona jest w najpiękniejszym Parku na Wzgórzach Piastowskich.

13. Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedaogicznej które jest miejscem wspierania uczniów.

14. Bardzo aktywny Samorząd Szkolny i wolontariat.

15. Szkoła w Chmurze - wykorzystanie technologii IT w procesie ksztalcenia. Office365 online dla każdego ucznia.

W roku szkolnym 2024/2025 przyjmujemy kandydatów do następujących klas:
I A "Pitagorejska"
I B "Medyczno - przyrodnicza"   
I C "Prawniczo - dziennikarska"
Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym " Odpowiadam za swoją przyszłość" - rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia     w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN:

 

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym  wybrany język obcy od klasy I i dwa  przedmioty wybrane przez ucznia  z listy przedmiotów maturalnych : j.polski, historia, wos, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, filozofia,historia sztuki, biznes  i zarządzanie.

Dodatkowo dla chętnych uczniów organizujemy:
 - seminaria z rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki,
- warsztaty biologiczno - chemiczno - fizyczne,
- warsztaty prawnicze,
- warsztaty dziennikarskie,
- warsztaty ekonomiczne,
- naukę j.łacińskiego,

- warsztaty artystyczne,

- inne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze zgodnie   z potrzebami  i zainteresowaniami uczniów.