REKRUTACJA 2023/2024
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a
tel. 684542301

sekretariat@ek.edu.pl
www.lo2.ek.edu.pl
https://www.facebook.com/lo2zielonagora/

Wirtualny spacer


Zaoferujemy Tobie doskonałą bazę:

Najpóźniej lekcje kończą się o 15:20.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

1A i 1B - HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski (z całym oddziałem) i historia lub WOS. 
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA/WOS,  JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji. Uwaga! Kandydaci z wiodącym językiem niemieckim składają podania do klasy humanistycznej 1B.W klasie humanistycznej młodzież realizuje w zakresie rozszerzonym zajęcia z języka polskiego oraz wybrane: z fikowani się do klasy humanistycznej i potweirdzwiedzy o społeczeństwie lub historii.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

 
1C i 1D - AKADEMICKA

Przedmioty rozszerzone: geografia  (z całym oddziałem) i do wyboru jeden przedmiot:  matematyka lub wiedza o społeczeństwie
Języki obce:  angielski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Uczniowie mogą uczyć się dwóch wybranych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. Uwaga! Kandydaci z wiodącym językiem niemieckim składają podania do klasy akademickiej 1D.W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym poznają wiedzę z geografii oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

 
1E i 1F - BIOMEDYCZNA pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedmioty rozszerzone:
Klasa 1E:
biologia (realizowana z całym oddziałem) i do wyboru jeden przedmiot:  matematyka lub chemia
Klasa 1F: geografia (realizowana z całym oddziałem) i do wyboru jeden przedmiot:  matematyka lub chemia
Języki obce:  angielski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

W klasie biomedycznej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami uniwersyteckimi. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich i laboratoriach Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w warsztatach z chemii, biologii i fizyki. Kontynuują naukę i doskonalą znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym uczniowie poznają wiedzę z geografii/biologii oraz matematyki lub chemii.  W przyszłości absolwenci klasy biomedycznej mogą wybierać kierunki medyczne lub inne związane m.in. z branżą kosmetologii, dietetyki, ratownictwa, fizjoterapii. Klasa biomedyczna F jest klasą integracyjną - liczy do 20 osób, nauczanie odbywa się z dodatkowym nauczycielem współorganizującym proces kształcenia.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.