REKRUTACJA 2020/2021
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a
tel. 684542301

sekretariat@ek.edu.pl
www.lo2.ek.zgora.pl
https://www.facebook.com/lo2zielonagora/
 

1LA - HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. JĘZYK  POLSKI 2. HISTORIA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych.

Uczniowie klasy humanistycznej wykorzystają zdobyte umiejętności na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistycznej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistycznej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych. W klasie humanistycznej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie humanistycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: język polski i historia. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1LB - HUMANISTYCZNA-PRAWNICZA

Przedmioty rozszerzone:
1. JĘZYK  POLSKI 2. WOS
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, WOS, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych.

W klasie humanistyczno-prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom, realizowanym w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie. Wybierając klasę humanistyczno-prawniczą uczeń będzie  mógł skonfrontować wyobrażenie zawodu z własnymi oczekiwaniami i doświadczyć na czym polega praca w tym zawodzie.

Uczniowie, którzy nie zwiążą swojej przyszłości ze studiami  prawniczymi nabyte umiejętności wykorzystają  na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistyczno-prawniczej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, ośrodkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistyczno-prawniczej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistyczno-prawniczej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie humanistycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: język polski i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1LC - EKONOMICZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA 2. MATEMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi. Profil klasy ekonomiczno-językowej cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności z zakresu języków obcych. Klasa ekonomiczno-językowa to profil dla uczniów, którzy chcą w przyszłości nie tylko pracować w zespołach międzynarodowych, ale również rozwijać umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Absolwenci klasy ekonomiczno-językowej najchętniej podejmują studia na kierunkach filologicznych i ekonomicznych, są to m.in.: filologia angielska, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.

Absolwenci klasy posiadają rozwinięte kompetencje: komunikacyjne, informatyczne, ekonomiczne. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia dla absolwentów klasy ekonomiczno-językowej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W  klasie ekonomiczno-językowej uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, znajomość języków obcych jest bowiem kluczową umiejętnością w zjednoczonej Europie. W czasach globalnej informacji, pracy i nauki stawiamy na rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w szkole podstawowej.

W klasie ekonomiczno-językowej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie ekonomiczno-językowej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: geografia i matematyka. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1LD - BIOMEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. CHEMIA 2. BIOLOGIA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

Wprowadza ucznia w świat przyrody  i reguły funkcjonowania otaczającego świata, przygotowuje do jego poznawania i zmieniania. Klasa biomedyczna opiera się na zgłębianiu wiedzy z wielu dziedzin  i kształtuje umiejętność  łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych.  Kandydat powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi i mieć zamiłowanie do poznawania tajemnic, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  

Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty chemiczne, zajęcia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ukończenie klasy umożliwia wybór szerokiej gamy studiów z grupy kierunków: przyrodniczych i nauk o zdrowiu oraz ścisłych. W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie biomedycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: biologia i chemia. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1LE - BIZNESOWA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA 2. WOS
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, WOS, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy biznesowej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie. W zakresie rozszerzonym mogą uczyć się języka obcego. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.

Klasa biznesowa powstała z myślą o najpopularniejszych kierunkach kształcenia w ofercie szkół wyższych. W klasie tej  możliwe jest poszerzenie wiedzy z popularnych przedmiotów dzięki współpracy z UZ i prowadzeniu wybranych zajęć przez nauczycieli akademickich.

Klasa biznesowa jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących poświęcić się własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znają bardzo dobrze języki obce i z łatwością podejmują rolę studenta na kierunkach ekonomicznych, społecznych i humanistycznych.

W klasie biznesowej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie biznesowej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: geografia i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Klasa integracyjna.