Oddziały po szkole podstawowej:  Oddział: IA -  ogólny/ patronacka, Oddział: IB - piłka nożna, Oddział: IC - gry zespołowe: koszykówka, siatkówka dziewcząt i chłopców, piłka ręczna, Oddział: ID- sporty indywidualne.

Klasa IA ogólna/patronacka- współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie uczestniczą w rozprawach sądowych jako obserwatorzy.

Kandydaci mają wskazane przez szkołę przedmioty do punktowania: biologia, geografia, matematyka i języki obce. Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas sportowych składają dodatkowe podanie i muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej . Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły VII LO. (www.7liceum.zgora.pl).