UCZNIOWIE LICEUM  MOGĄ WYBRAĆ DODATKOWE SZKOLENIE:

1. Szkolenie specjalistyczne wojskowe 

2. Szkolenie specjalistyczne policyjne

Profil ogólny z możliwością rozwijania indywidualnych zainteresowań . 

Współpracujemy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych i innych zajęciach  prowadzonych przez pracowników Akademii, w dniach otwartych oraz wydarzeniach i imprezach organizowanych przez tę uczelnię. Celem tej współpracy jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży naszego LO. Jesteśmy otwarci na społeczność lokalną. Współpracujemy m.in. z  Dziennym Domem SENIOR WIGOR, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Wojskowym 35. Dywizjonu Rakietowego.

Realizowane są zajęcia pozalekcyjne: teatralne, taneczne, sekcja szachowa, zajęcia sportowe.

Posiadamy prężnie działająće Koło Wolontariatu organizujące wiele działań m.in. zbiórkę żywności, Góra Grosza - wsparcie dzieci wychowaujacych się poza rodziną bilogiczną, Pola Nadziiei - wsparcie Hospicjum w Gorzowie Wlkp., Świąteczna paka dla zwierzaka, kiermasze charytatywne i inne.