Innowacje pedagogiczne

Technik hotelarstwa – animator kultury i rekreacji / 422402

Technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją wstępną kierowca kat. C, kat. B+E / 311513

Technik technologii drewna – projektowanie wnętrz i wyrobów z drewna / 311922

Technik spedytor z poszerzonym modułem przedmiotów policyjno - prawnych/ 333108

Technik mechanik z nachyleniem proobronnym/ 311504

Technik logistyk z edukacją pożarniczą / 333107