Rozpoczynamy rekrutację do

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,

 

popularnego LOTNIKA

 

 

 IV Liceum Ogólnokształcące

im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego

ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra

tel. (68) 3271326              fax (68) 3247913

sekretariat@lo4.zgora.pl      Strona www: www.lo4.zgora.pl

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego to popularny „Lotnik”, z racji podtrzymywania świetnych tradycji Liceum Lotniczego. Mottem szkoły jest „Tylko u nas szczęśliwe lądowanie”, co w praktyce oznacza  absolwentów dobrze wykształconych i osiągających sukcesy życiowe.

Uczniowie uczą się dwóch języków obcych . Mają do wyboru:

język angielski,

język niemiecki,

język francuski,

język rosyjski,

język włoski,

język hiszpański.

Grupy językowe liczą do 15 uczniów, a uczniowie kwalifikowani są do grup na podstawie testu językowego lub zgodnie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty. Daje to możliwość  realizacji zajęć w grupach uwzględniających stopień zaawansowania językowego. 

Proces edukacyjny organizowany jest w oparciu o eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy, co umożliwia podniesienie efektywności pracy uczniów. Ocenianie jest punktowe, formy wiedzy i terminy konsultowane są z uczniami na początku każdego okresu. Daje to możliwość uczniom rozplanowania pracy w całym roku szkolnym. Uczniowie mają również wpływ na kształt swojego planu zajęć, ponieważ mają prawo wyboru zajęć i nauczycieli prowadzących lekcje.                          

Uczeń w  okresie rekrutacji do klasy I nie wybiera profilu. W ciągu pierwszych  dwóch lat  nauki realizuje zajęcia ze wszystkich przedmiotów, obejmujących podstawę programową. Pod koniec drugiej klasy wybiera specjalizację przedmiotową i w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany, w zakresie rozszerzonym.  

Specjalizacje będą tworzone zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. 

Dotychczas dużą popularnością cieszyły się następujące specjalizacje:

- medyczno-farmaceutyczna,

- politechniczna,

- ekonomiczno-menedżerska,

- prawno-społeczna,

- artystyczna. 

Warunki nauki są bardzo dobre, zajęcia są jednozmianowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe.  W szkole znajduje się biblioteka, czytelnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, świetlica, stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, nowoczesne boisko sportowe, siłownia  oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym oraz metodycznym. W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła organizuje zajęcia o charakterze integracyjnym, dyskoteki, koncerty, imprezy sportowe, warsztaty naukowe, wyjazdy rekreacyjne, wycieczki turystyczne. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, angażując się w przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym  (Szlachetna paczka, Psu na budę,  Pola nadziei,  Dzień dla Życia). W szkole funkcjonuje teatr uczniowski, klub wolontariatu  i  Szkolny Klub Caritas.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne.

Szkoła posiada certyfikaty „Szkoła z klasą” , „Szkoła przyjazna uczniowi” oraz " Szkoła Pozytywnego Myślenia".

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w olimpiadach na szczeblu okręgu i Polski. Są to m.in. Olimpiada Biologiczna, Geograficzna, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historyczna, Ekologiczna, Ekonomiczna, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematyczna i Fizyczna.
Uczniowie IV LO są objęci opieką pedagoga, psychologa, socjoterapeuty oraz pielęgniarską i stomatologiczną.

 

Bezpieczeństwo w szkole zapewnia:

* monitoring terenu szkoły

* bezpieczne warunki dojazdu do szkoły (duży parking, dobrze usytuowane przystanki MZK, przejście dla pieszych z sygnalizacją)

    Komunikacja miejska -  linie : 7, 8, 14, 19, 20, 25, 26.

 

Ponadto: 

* prowadzimy systematyczne zajęcia językowe ze studentami z całego świata w ramach współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC;

* posiadamy profesjonalnie wyposażoną siłownię:

*posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych, przedsięwzięć charytatywnych i profilaktycznych oraz wyjazdów naukowych i turystycznych.

Podania do szkoły znajdują się na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl