Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Świebodzinie prowadzona jest przez SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. Przyjmujemy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie uczą się języka niemieckiego.

W klasie pierwszej planujemy utworzenie 1 oddziału.

Nauka w klasie pierwszej będzie odbywać się w zawodzie:

- 941203* Pracownik pomocniczy  gastronomii - zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej.

W ramach rewalidacji uczniowie (wg potrzeb) uczestniczą w zajęciach specjalistycznych:
-terapia pedagogiczna (usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, sprawności grafomotorycznych),
-logopedia, 
-psychoterapia,
-socjoterapia,
-Trening Zastępowania Agresji,
-EEG Biofeedback (metoda zwiększania możliwości ludzkiego umysłu poprzez trenowanie fal mózgowych).