Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Świebodzinie prowadzona jest przez SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. Przyjmujemy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie uczą się języka niemieckiego.

W klasie pierwszej planujemy utworzenie 1 oddziału wielozawodowego.

Nauka w klasie pierwszej będzie odbywać się w zawodach:

- 941203 Pracownik pomocniczy gastronomii - pracownia szkolna znajduje się w budynku Ośrodka,

- 932918 Pracownik pomocniczy stolarza - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego,

- 911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - Hotel Sen Świebodzin.

W ramach rewalidacji uczniowie (wg potrzeb) uczestniczą w zajęciach specjalistycznych:
-terapia pedagogiczna (usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, sprawności grafomotorycznych),
-logopedia, 
-psychoterapia,
-socjoterapia,
-Trening Zastępowania Agresji,
-EEG Biofeedback (metoda zwiększania możliwości ludzkiego umysłu poprzez trenowanie fal mózgowych).