Rekrutacja 2023/2024 - garść przydatnych informacji

Drodzy ósmoklasiści!

Nieuchronnie zbliża się chwila, w której będziecie musieli zadecydować, w jakim kierunku pójdzie Wasza dalsza edukacja. Rzecz jasna, pragniemy zachęcić Was do przyjścia do naszej szkoły. Co zatem mamy do zaoferowania?

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć trzy klasy.

Dla miłośników przedmiotów ścisłych otwieramy klasę matematyczno-przyrodniczą z przedmiotami wiodącymi: matematyka lub biologia  połączone z wybranym przedmiotem przyrodniczym (fizyka lub geografia) i językiem obcym.

Tym z Was, których zainteresowania skłaniają się ku naukom humanistycznym, proponujemy dwie klasy humanistyczne:

  1. klasę o ukierunkowaniu psychologicznym: język polski, biologia, język obcy;
  2. klasę o ukierunkowaniu na nauki społeczne: wiedza o społeczeństwie lub jęz. polski, historia, język obcy.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. o zajęcia taneczne i badmintona. Wróciliśmy również zajęć wychowania fizycznego w systemie fakultatywnym – oznacza to, że dwie godziny realizowane są w szkole, w ramach zwykłego planu lekcji, pozostałe godziny wykorzystywane są raz w miesiącu na zajęcia fakultatywne, np. rajdy piesze, wyjazd na lodowisko, spływy kajakowe, itp.

Od roku szkolnego 2021/2022 wprowadziliśmy naukę języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, co na pewno pomoże w kontaktach z rosnącą społecznością mieszkańców naszych okolic pochodzenia ukraińskiego. Wprowadziliśmy także przedmiot filozofia, realizowany w klasach 1-4, który na pewno zapewni Wam dobry start na studiach humanistycznych i politechnicznych.

Realizujemy także projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus Plus i Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, dzięki czemu będziecie mogli poznać Waszych rówieśników z państw całej Europy i podszlifować umiejętności językowe. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnim roku szkolnym nasi uczniowie odwiedzili m.in. Włochy, Hiszpanię, Rumunię i Francję.

Dodatkowo, dla uczniów z bardziej oddalonych lub gorzej skomunikowanych miejscowości, dysponujemy miejscami w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.

Zapraszamy serdecznie!