Rekrutacja 2024/2025 - garść przydatnych informacji

Drodzy ósmoklasiści!

Nieuchronnie zbliża się chwila, w której będziecie musieli zadecydować, w jakim kierunku pójdzie Wasza dalsza edukacja. Rzecz jasna, pragniemy zachęcić Was do przyjścia do naszej szkoły. Co zatem mamy do zaoferowania?

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć jedną klasę ogólnokształcącą, w której rozszerzenia będą zależały od zadeklarowanych przez Was podczas naboru przedmiotów. Warunkiem utworzenia grupy jest co najmniej 8 chętnych.

Do wyboru przedstawiamy następujące zestawienia przedmiotów: język polski z historią lub biologią/ matematyka z fizyką lub geografią. Wszyscy uczniowie obowiązkowo rozszerzają jeden język obcy – zwykle jest to język wiodącv ze szkoły podstawowej.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. o zajęcia taneczne i badmintona. Wróciliśmy również zajęć wychowania fizycznego w systemie fakultatywnym – oznacza to, że dwie godziny realizowane są w szkole, w ramach zwykłego planu lekcji, pozostałe godziny wykorzystywane są raz w miesiącu na zajęcia fakultatywne, np. rajdy piesze, wyjazd na lodowisko, spływy kajakowe, itp.

Realizujemy także projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus Plus i Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, dzięki czemu będziecie mogli poznać Waszych rówieśników z państw całej Europy i podszlifować umiejętności językowe. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnim roku szkolnym nasi uczniowie odwiedzili m.in. Włochy, Hiszpanię, Rumunię i Francję.

Dodatkowo, dla uczniów z bardziej oddalonych lub gorzej skomunikowanych miejscowości, dysponujemy miejscami w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.

Zapraszamy serdecznie!