Okres nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 4 lata. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do dalszego kształcenia na studiach wyższych na dowolnym kierunku.