Kształcenie zawodowe w Technikum organizuje szkoła.