Kształcenie praktyczne odbywa się na podstawie umowy  zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym. Realizacja umowy odbywa się w oparciu o Kodeks Pracy.