Okres nauki w technikum wynosi 5 lat. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych, które nadają uprawnienia w zakresie objętym daną kwalifikacją. Zdanie egzaminów ze wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie uprawnia do otrzymania tytułu technika. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do podjęcia dalszego kształcenia na studiach wyższych.

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy technika kształcące w następujących zawodach:

1) technik pojazdów samochodowych,

2) technik mechatronik (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: fizyka),

3) technik logistyk,

4) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: fizyka),

5) technik informatyk,

6) technik hotelarstwa (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: geografia),

7) technik żywienia i usług gastronomicznych (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: biologia),

8) technik robót wykończeniowych w budownictwie,

9) technik handlowiec,

10) technik elektryk.

11) technik mechanik.

Mocną stroną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, jak również panująca atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i życzliwości. Szkoła dynamicznie dostosowuje się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zajęcia odbywają się na warsztatach w nowoczesnych przebudowanych, rozbudowanych, zmodernizowanych i doposażonych w najnowszej, generacji maszyny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów są przestrzenne, profesjonalne pracownie: remontowe, blacharstwa, spawalnicze, diagnostyki samochodowej, obróbki maszynowej i technik wytwarzania, mechatroniki pomiarowej, CAD, wzorcowej kuchni, (bufecie, sali restauracyjnej), krawieckie, hotelarskie, logistyczno – spedycyjne, budowlane które pozwalają niemal w rzeczywistych warunkach pracy poznawać tajniki wielu zawodów na bardzo wysokim poziomie.