Realizacja zaleceń na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, różnorodne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia pozalekcyjne, np.: kółko teatralne, gastronomiczne, plastyczne, pedagog, gabinety specjalistyczne (Integracja Sensoryczna, logopedia, EEG Biofeedback, Tomatis, gabinet rozwoju dziecka poprzez zabawę, sala doświadczania światła, nauczyciele posiadajacy kwalifikacje do prowadzenia terapii)