+

ZAPROSZENIE – Przyjdź, Zobacz i Dołącz do Nas !!!

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjra Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. to szkoła  z wieloletnią tradycją (w tym roku obchodzimy jubileusz 78– lecia). Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, mamy nadaną akredytację OKE Poznań  i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów. Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów maturalnych  i zawodowych, czego dowodem są wysokie lokaty w „Ogólnopolskim Rankingu Szkół”, mamy szereg przyznanych certyfikatów jak np. certyfikat Lidera nowych technologii, certyfikat „Szkoła ucząca  racjonalnego gospodarowania energią”, certyfikat „Fundacji rozwoju talentów”, a podsumowaniem tych osiągnięć jest przyznany szkole Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Młodzież bierze aktywny udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  zajmując czołowe miejsca w kraju. Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych, dzięki którym doposażyliśmy pracownie i laboratoria naszej szkoły w nowoczesny sprzęt  i pomoce dydaktyczne. Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania w trakcie nauki dodatkowych kwalifikacji  np.  1 kV, Akademia CISCO, ECDL, ECC, budowa i programowanie mikrokontrolerów, itp. Organizujemy praktyki zawodowe w zakładach pracy i firmach usługowych. W gorzowskim „Elektryku” będziesz nie tylko się uczyć i stosować wiedzę teoretyczną  w praktyce, ale także rozwijać  swoje zainteresowania i zdobywać dodatkowe umiejętności. Możesz realizować swoje pasje w kołach zainteresowań: krótkofalarskim, fotograficznym, filmowym, dziennikarskim, muzycznym, prowadzonych przez hobbystów  i profesjonalistów. Wszystkie obiekty są całodobowo monitorowane, co wydatnie wpływa na poziom bezpieczeństwa.

Dla uczniów spoza Gorzowa szkoła zapewnia miejsca w swoim internacie „AMICUS”.

 Absolwenci Szkoły Podstawowej,  dołączcie do nas !. Możesz podjąć naukę w zawodach:                    

Technikum :

 1. Technik elektryk,
 2. Technik mechatronik,
 3. Technik elektronik,
 4. Technik informatyk,
 5. Technik OZE,
 6. Technik programista,
 7. Technik automatyk,
 8. Technik robotyk.

w Branżowej Szkole I Stopnia :

 1. Elektryk,
 2. Elektronik,
 3. Automatyk,
 4. Mechatronik,

 

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę naszej szkoły www.elektryk.gorzow.pl lub jak będzie taka możliwość  odwiedź nas w realu J