Skierowanie z organu prowadzącego, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym).