Szkoła prowadząca kształcenie w oddziałach wielozawodowych (dla pracowników młodocianych). Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.  
 
Szkoła kształci w zawodach:

-cukiernik 751201

-elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

-elektryk 741103

-fotograf 343101

-fryzjer 514101

-kucharz 512001

-lakiernik samochodowy 723103 

-piekarz 751204

-mechanik pojazdów samochodowych 723103 

-stolarz 752205

-monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

-blacharz samochodowych  721306

-drukarz offsetowy 732210

-ślusarz 722204

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905.