W Liceum Ogólnokształcącym jako przedmioty uzupełniające w ofercie znajdują się edukacja multimedialna oraz edukacja pożarniczo-wojskowa (klasa mundurowa). Przy prowadzeniu klas mundurowych współpracujemy z 17. WBZ z Międzyrzecza oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej "Commando"
W ofercie znajduje się pełna gama przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Uczeń sam wybiera, jakie przedmioty w zakresie rozszerzonym chce realizować z następującej oferty:

1. geografia+wiedza o społeczeństwie

2. język obcy+wiedza o społeczeństwie 

3. biologia+chemia

4. geografia+język obcy

oraz obowiązkowo realizuje jeden język obcy w zakresie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki.
Uczniowie mają również prawo wyboru przedmiotu uzupełniajacego: edukacja multimedialna lub edukacja pozarniczo-wojskowa.
W ofercie szkoły do wyboru w zakresie podstawowym: język angielski, język niemiecki oraz język francuski.
W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane w szkole.
Uczniowie angażują się chętnie w akcje charytatywne.
Szkoła posiada partnera zagranicznego Berufliches Schulzentrum 7 z Lipska, z którym współpracuje w zakresie wymiany młodzieży i doświadczeń.
Absolwenci szkoły odnajdują sie zarówno na rynku edukacyjnym, jak i zawodowym kontynuując naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. Wśród absolwentów znajdują się prawnicy, nauczyciele, farmaceuci, pracownicy ochrony lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.