Szkoła kształci w następujących zawodach:

-piekarz-751204

-cukiernik- 751201

-murarz-tynkarz-711204

-stolarz- 752205

-mechanik pojazdów samochodowych – 723103

-lakiernik samochodowy – 713203 

-monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 712616

-fryzjer – 514101

-kucharz- 512001

-sprzedawca – 522301

-elektryk – 741103

-tapicer – 753402

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905

-ogrodnik – 611303

-ślusarz – 722204

-mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych - 834103

-magazynier-logistyk - 432106

-dekarz-712101

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem

i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

DRM.04.Wytwarzanie wyrobów

z drewna  i materiałów drewnopochodnych

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

ELE.02. Montaż, uruchamianie

i konserwacja instalacji, maszyn

i urządzeń elektrycznych

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

SPL.01. Obsługa magazynów