Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
Dane teleadresowe szkoły
67-120 Kożuchów
22 Lipca 1807 5
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3553394
fax: 68 3553394
e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl
strona www: www.zsp5kozuchow.pl
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP Nr 5
  67-120 Kożuchów, ul. 22 Lipca 1807 5

 2. Technikum w ZSP Nr 5
  67-120 Kożuchów, ul. 22 Lipca 1807 5

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP Nr 5
Dane teleadresowe szkoły
67-120 Kożuchów
ul. 22 Lipca 1807 5
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3553394
fax: 68 3553394
e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl
strona www: www.zsp5kozuchow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, informatyka, wos
1
Technikum w ZSP Nr 5
Dane teleadresowe szkoły
67-120 Kożuchów
ul. 22 Lipca 1807 5
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3553394
fax: 68 3553394
e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl
strona www: www.zsp5kozuchow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk - Oddział Przygotowania Wojskowego
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: fizyka, geografia, wos
1