Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. Tadeusza Kościuszki 25
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 547 69 22
fax: 65 547 69 22
e-mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl
strona www: sosw.wschowa.info
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
  67-400 Wschowa, ul. T. Kościuszki 25

 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
  67-400 Wschowa, ul. T. Kościuszki 25

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. T. Kościuszki 25
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 547 69 22
fax: 65 547 69 22
e-mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl
strona www: sosw.wschowa.info

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Opis szkoły
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowaniaPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • orzeczenie PPP
1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. T. Kościuszki 25
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 547-69-22
fax: 65 547-69-22
e-mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl
strona www: sosw.wschowa.info

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Opis szkoły
Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowaniaPlanowana liczba oddziałów
 • orzeczenie PPP
1