Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 60
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 741 24 59
fax: 0-95 741 24 59
e-mail: oswmcz@interia.pl
strona www: www.miedzyrzecz.sosw.bip.net.pl
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
  1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
    66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 60

  2. Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
    66-300 Międzyrzecz , ul. Konstytucji 3 Maja 60

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 60
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 741 24 59
fax: 0-95 741 24 59
e-mail: sosw@powiat-miedzyrzecki.pl
strona www: www.sosw.miedzyrzecz.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie
Opis szkoły
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowaniaPlanowana liczba oddziałów
  • rosyjski
  • Pracownik pomocniczy gastronomii
  • orzeczenie PPP
1
Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 60
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 095 741 24 59
fax: 095 741 27 82
e-mail: sosw@powiat-miedzyrzecki.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie
Opis szkoły
Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowaniaPlanowana liczba oddziałów
  • orzeczenie PPP
1