Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ulica Piaskowa 53
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 86
fax: 68 385 33 04
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl
strona www: www.cksulechow.pl
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. Branżowa Szkoła I st. im. gen. Wł. Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zaw. i Ustawicz. w Sulechowie
  66-100 Sulechów, ul. Piaskowa 53

 2. Technikum im. gen. Wł. Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
  66-100 Sulechów, ul. Piaskowa 53

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Branżowa Szkoła I st. im. gen. Wł. Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zaw. i Ustawicz. w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Piaskowa 53
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 86
fax: 68 385 33 04
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl
strona www: www.cksulechow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • niemiecki
 • Elektryk
 • Kucharz
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
1
Technikum im. gen. Wł. Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Piaskowa 53
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 86
fax: 68 385 33 04
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl
strona www: www.cksulechow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik programista
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1