Centrum Kształcenia Zawodowgo i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 454 45 50
fax: (68) 454 45 54
e-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl
strona www: www.ekonomik.zgora.pl
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. Technikum Nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
  65-401 Zielona Góra, ul. Długa 5

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Technikum Nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 684544550
fax: 684544554
e-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl
strona www: ekonomik.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1