Zespół Szkół Ekonomicznych
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 454 45 50
fax: (68) 454 45 54
e-mail: ekonomik@zsek.zgora.pl
strona www: zsek.zgora.pl
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. Szkoła Policealna Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  65-401 Zielona Góra, ul. Długa 5

 2. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  65-401 Zielona Góra, ul. Długa 5

 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  65-401 Zielona Góra, ul. Długa 5

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Szkoła Policealna Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 454 45 50
fax: (68) 454 45 54
e-mail: ekonomik@zsek.zgora.pl
strona www: www.zsek.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Zawody (szkoła policealna)Formy kształceniaPlanowana liczba oddziałów
 • Technik rachunkowości
 • zaoczna
1
 • Technik administracji
 • zaoczna
1
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 454 45 50
fax: (68) 454 45 54
e-mail: ekonomik@zsek.zgora.pl
strona www: zsek.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Zawody (technika 4-letnie)Planowana liczba oddziałów
 • Technik ekonomista
2
 • Technik hotelarstwa
2
 • Technik obsługi turystycznej
1
 • Technik logistyk
3
 • Technik spedytor
1
 • Technik przemysłu mody
1
 • Technik handlowiec
1
 • Technik eksploatacji portów i terminali
1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 454 45 50
fax: 68 454 45 54
e-mail: ekonomik@zsek.zgora.pl
strona www: zsek.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Zawody (ZSZ)Planowana liczba oddziałów
 • Krawiec
1
 • Sprzedawca
1