Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
Dane teleadresowe szkoły
65-943 Zielona Góra
ul. Francuska 25A
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 684542301
e-mail: sekretariat@ek.edu.pl
strona www: www.ek.zgora.pl
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zepole Szkół Ekologicznych
  65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25A

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zepole Szkół Ekologicznych
Dane teleadresowe szkoły
65-943 Zielona Góra
ul. Francuska 25A
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 684542301
e-mail: sekretariat@ek.edu.pl
strona www: lo2.ek.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Opis szkoły
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
1