Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechow
ulica Łączna 1
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 49
fax: 68 385 26 49
e-mail: osw_sulechow@poczta.fm
strona www: www.soswsulechow.edupage.org
Opis szkoły
Szkoły jakie wchodzą w skład niniejszego zespołu:
 1. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
  66-100 Sulechów, ul. Łączna 1

 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
  66-100 Sulechów, ul. Łączna 1

szczegółowy wykaz szkół wchodzących w skład danego zespołu
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Łączna 1
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 49
fax: 68 385 26 49
e-mail: osw_sulechow@poczta.fm
strona www: www.soswsulechow.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Opis szkoły
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • niemiecki
 • Kucharz
 • orzeczenie PPP
1
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Łączna 1
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 49
fax: 68 385 26 49
e-mail: osw_sulechow@poczta.fm
strona www: www.soswsulechow.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Opis szkoły
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymPlanowana liczba oddziałów
 • orzeczenie PPP
1
 • orzeczenie PPP
1
 • orzeczenie PPP
1